Kontakt

Pracownia Geoinformacji Historycznej
Instytut Historii KUL
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
pokój CN-129, I piętro budynku Collegium Norwidianum
szady@kul.lublin.pl
+4881 4454023