Biblioteka

W 2011 roku Profesor Stanisław Litak przekazał dla Instytutu Historii swoją własną bibliotekę, która – zgodnie z jego życzeniem – służy prowadzeniu badań geograficzno-historycznych. Studenci historii, uczestnicy specjalizacji z geoinformacji historycznej (Agnieszka Rozmysł, Małgorzata Pawlik, Ewa Tutka i Edgar Tomaszewicz) poświęcili swój wolny czas i wstępnie uporządkowali księgozbiór. Zawiera on wiele podstawowych opracowań oraz źródeł do historii Kościoła oraz wychowania. a także geografii historycznej. Jest systematycznie uzupełniany o najnowszą literaturę.

Jednym z zadań Pracowni jest uporządkowanie oraz digitalizacja materiałów – mikrofilmów, wypisów, map – gromadzonych wiele lat przez Profesora Stanisława Litaka. Zostaną one wprowadzone do jednolitego systemu informatycznego w ramach projektu „Atlas źródeł do dziejów dawnej Polski”.

Dostęp do zgromadzonych materiałów (książek, map, mikrofilmów, kserokopii) jest możliwy, zgodnie z Regulaminem, za zgodą Kierownika Pracowni.

Katalog zbiorów Pracowni (w odrębnym oknie)