Program specjalizacji

I rok

Lp.Nazwa zajęćSemestr
III
Liczba godzin w semestrzeForma zaliczenia/ECTSLiczba godzin w semestrzeForma zaliczenia/ECTS
1. Geoinformacja historyczna (wykład) 15Z/115Z/4
2. Geografia i kartografia historyczna (ćwiczenia)30Z/330Z/3
3.Systemy Informacji Geograficznej. Open Source (laboratorium) 30Z/530Z/4
7597511

 

II rok

Lp.Nazwa zajęćSemestr
III
Liczba godzin w semestrzeForma zaliczenia/ECTSLiczba godzin w semestrzeForma zaliczenia/ECTS
1.Redakcja mapy (laboratorium)15Z/1
2.Systemy Informacji Przestrzennej. Bazy danych (laboratorium)30Z/330Z/1
3.Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS (laboratorium)30Z/330Z/1
3.Praktyka specjalizacyjna80Z/5
14011753